Tekninen tuki
Puh. +372 50 51 209

ETUPYÖRÄN ASENNUS

Kun alat kiinnittää etupyörää haarukkaan, vapauta ensin etujarru: paina jarrun lukitusvivut alas ja vapauta vaijeri. Paina jarrun lukitusvipuja, älä jarrukahvaa, jota painetaan jarrutettaessa. Sen jälkeen voit asentaa etupyörän ja kiinnittää sen epäkeskolla.

Epäkesko on tarkoitettu etupyörän kiinnittämiseen, ja se tulee pujottaa etupyörän akselissa olevan reiän läpi ja sen toiseen päähän tulee asentaa epäkeskon mutteri.

Kierrä epäkeskon mutteri runkoa vasten ja löysennä sitä sitten vastapäivään (noin 2–3 kierrosta). Kiristä sen jälkeen epäkesko. Tee kiristäminen pelkällä kädellä painamalla epäkeskon vipua kohti etupyörää. Älä käytä vasaraa.

Kiinnitä sitten etujarru.

Varmista etupyörän kiinnitys aina ennen ajoa.

JARRUJEN SÄÄTÖ

Jotta jarrukengät osuisivat keskelle vannetta ja jarrutus olisi tasainen, säädä jarruja tarvittaessa.

Säätöruuvit sijaitsevat jarrun kiinnityspultin vieressä rungon suhteen ristikkäin.

Jos jarrukenkää tulee lähentää vanteeseen, käännä säätöruuvia myötäpäivään.

Jos jarrukenkää tulee loitontaa vanteesta, käännä säätöruuvia vastapäivään.

Edellä mainitulla tavalla jarrukengät säädetään vanteen suhteen keskiasentoon.

POLKIMIEN ASENNUS

Kiinnitä oikeanpuoleinen (R-kirjaimella merkitty) poljin oikeaan kampeen ja vasemmanpuoleinen (L-kirjaimella merkitty) poljin vasempaan kampeen. Tunnistekirjain sijaitsee polkimen kierteen puoleisessa päässä.

Oikea poljin kierretään kampeen myötäpäivään.

Vasen poljin kierretään kampeen vastapäivään.

Joidenkin polkupyörien tapauksessa tulee käyttää tavallista ohuempia avaimia, koska polkimen ja kammen väli on kapea.