Myyntiehdot

 1.  YLEISEHDOT
  1. Myyntiehdot ovat voimassa altan.ee nettikaupan asiakkaiden (jatkossa Asiakas) ja Altan Team OÜ:n (jatkossa altan.ee) välillä tuotteiden ostosta tulevissa oikeuksissa ja velvoitteissa.
  2. Altan.ee käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja/tai tuotteita ostettaessa sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja ja Viron tasavallan laeista tulevia oikeuksia ja velvoitteita.
  3. Altan.ee pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia myyntiehtoihin ja myyntihintoihin. Mainitut muutokset esitetään altan.ee -sivustolla.
 2. MYYNTISOPIMUKSEN VOIMAANASTUMINEN
  1. Altan.ee myy ja Asiakas ostaa nettikaupassa tarjolla olevia tuotteita.
  2. Altan.ee ja Asiakkaan välinen myyntisopimus astuu voimaan tilauksen vahvistuksen jälkeen maksettavaksi kuuluvan summan saapumisesta Altan Team OÜ:n pankkitilille.
  3. altan.ee nettikaupassa tilausta tehdessä ja maksaessa Asiakas vahvistaa, että on tutustunut myyntiehtoihin ja hyväksyy ne.
 3. HINNAT
  1. Kaikki altan.ee nettikaupassa olevat hinnat ovat euroissa ja sisältävät 20 % liikevaihtoveron.
  2. Altan.ee pidättää itselleen oikeuden muokata hintoja. Jos Asiakas esittää tilauksensa ennen hintamuutoksen astumista voimaan, on hänelle voimassa hinta, joka oli voimassa tilausta tehtäessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hintaerotuksen hyvittämistä.
 4. TILAUKSEN TEKEMINEN JA TUOTTEIDEN MAKSAMINEN
  1. Tilausta maksaessaan Asiakas voi valita itselleen sopivan maksutavan: Suomen verkkopankissa tai luottokortilla. Asiakas maksaa 100% tilaussummasta tilauksen vahvistamiseksi.
  2. Myyntisopimus katsotaan solmituksi ja tilauksen täytäntö aloitetaan heti sen jälkeen, kun Asiakas on maksanut 100 % tilausvahvistuksesta.
 5. TOIMITUS
  1. Myyntisopimuksen voimaanastumisen jälkeen (kun Asiakas on maksanut laskun) altan.ee kerää tilauksen ja luovuttaa sen toimitettavaksi kuljetusyhteistyökumppaneilleen (Itella,Venipak, DPD, Omniva).
  2. Altan.ee nettisivuilla näytetyt toimitusajat ovat voimassa laskun maksuhetkestä.
  3. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kohteen tai sovitun ajan muuttumisesta altan.ee heti ennen tuotteiden toimitusta.
  4. Tuotteiden toimitusviivästymiset ja väärinkäsitykset riippuvat tilauksessa esitettyjen tietojen tarkkuudesta ja oikeudesta. Altan.ee ei ole vastuussa tuotteiden toimituksen viivästymisestä tai aiheutuneista väärinkäsityksistä, jos viivästys tai väärinkäsitys johtuu Asiakkaan tilausta tehdessään esittämien tietojen epätarkkuudesta.
  5. Kuljetuksen aikana vahingoittuneet tuotteet, jossa tuote, mutta ei pakkaus, on vahingoittunut, korvataan Asiakkaalle. Jos korvaus ei ole mahdollista, hyvitämme vahingoittuneen tuotteen.
 6. PALAUTUSOIKEUS
  1. Velvoiteoikeuden § 56 p. 1 mukaan asiakkaalla on oikeus perua sopimus 14 vuorokauden kuluessa tuotteen saannista alkaen.
  2. Palautettava tuote tulee olla käyttämätön, vahingoittumaton ja alkuperäispakkauksessa.
  3. Tuotteen palautuskulut maksaa asiakas.
  4. Tuotteen palauttamiseksi tulee esittää tuotteen palautushakemus vapaassa muodossa s-postiosoitteeseen info@altan.ee 14 vuorokauden kuluessa tuotteen saannista. Palautushakemuksessa tulee olla Asiakkaan nimi, tuotteen nimi sekä laskun tai tilauksen numero.
  5. Rahat palautetusta tuotteesta palautetaan Asiakkaalle heti, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa palautushakemuksen saannista. Palautetun tuotteen hinnan lisäksi palautetaan myös tuotteen toimituskulut.
 7. VALITUSTEN ESITTÄMINEN
  1. Velvoiteoikeuslain mukaan Asiakkaalla on oikeus esittää valituksia tuotteessa ilmentyneestä sopimukseen vastaamattomuudesta 2 vuoden ajan tuotteen saantihetkestä alkaen, tästä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana aiheutuneissa vioissa oletetaan, että ne olivat olemassa ostohetkellä ja myyjän tulee selvittää vian luonne.
  2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tuoteviasta altan.ee s-postiosoitteella: info@altan.ee ja esittämään seuraavat tiedot: nimi, yhteystiedot ja tuotteen vika. Vastaavan hakemuksen tulee olla lähetetty viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian huomaamisesta.
  3. Altan.ee ei ole vastuussa:
   • Asiakkaan syyllä tai huolimattomuudesta aiheutuneista tuotevioista
   • Vioista, jotka ovat syntyneet tuotteen tarkoituksenvastaisesta käytöstä
   • Tuotteen luonnollisesta fyysisestä kulumisesta, kun sitä on käytetty normaalisti.
 8. VASTUU JA FORCE MAJEURE
  1. Altan.ee on vastuussa Asiakkaalle ja Asiakas on vastuussa altan.eeille tämän sopimuksen rikkomisesta toiselle osapuolelle syntyneistä vahingoista Viron tasavallassa voimassa olevien lakien mukaan ja määrässä.
  2. Altan.ee ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai tuotteen viivästyminen riippuu asianhaarasta, johon altan.ee ei voinut vaikuttaa tai jota se ei voinut nähdä ennakkoon.
 9. YKSITYISYYS
  1. Käyttäessään altan.ee-sivustoa Asiakas antaa altaan.eeille selvän ja tietoisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelemiseen.
  2. Altan.ee käyttää Asiakkaan esittämiä tietoja vain Asiakkaan tilausten täyttämiseen eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille.
 10. MUUT EHDOT
  1. Osapuolet käyttävät näiden ehtojen täyttämisestä tulevien erimielisyyksien ja riitojen ratkaisuun ennen kaikkea neuvotteluja. Jos Sopimuksesta tulevia riitoja ei voida ratkaista osapuolten neuvotteluin, on Asiakkaalla oikeus kääntyä oikeuksiensa suojelemiseksi Kuluttajaviraston tai Oikeuden puoleen. Altan.ee on oikeus kääntyä oikeuksiensa suojelemiseksi Oikeuden puoleen.