Müügitingimused

KÕIK MUDELID ON KOHE LAOS OLEMAS, kui ei ole lisatud kirjet VÄLJA MÜÜDUD.

Kõik Torpado kvaliteetrattad on reguleeritud ning valmis sõiduks. Ostes jalgratta pakendis tuleb külge keerata pedaalid, paigaldada esiratas ning juhtraud (lenks). Lisaks vajadusel pumbata rehvid.

 1. ÜLDTINGIMUSED
  1. Müügitingimused kehtivad Altan.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Altan Team OÜ (edaspidi Altan.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  2. Toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
  3. Altan.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Altan.ee veebilehel.
 2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
  1. Altan.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
  2. Altan.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Altan Team OÜ arvelduskontole.
  3. Altan.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 3. HINNAD
  1. Kõik Altan.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. Altan.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
  1. Peale tellimuse esitamist tuleb Teie e-posti aadressile tellimuse kinnitus. Klient maksab 100% tellimuse summast. Klient saab valida omale sobiliku maksemeetodi: pangalingi kaudu, krediitkaardiga või ise järele tulles tasumine kohapeal sularahas. Arve väljastatakse ühe tööpäeva jooksul peale tellimuse tasumist ning saadetakse Kliendi e-posti aadressile.
  2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse summast.
 5. KOHALETOIMETAMINE
  1. Pakendis jalgrattad tarnitakse üle Eesti TASUTA 1-2 tööpäeva jooksul.
  2. Maksimaalne tarneaeg üle Eestis on 1-2 tööpäeva.
  3. Toode saadetakse kliendile järgmisel tööpäeval pärast arve või tellimuse tasumist ning vastava summa laekumist Altan Team OÜ arveldusarvele. Soovi korral on võimalik tulla kaubale ise järgi ning tasuda kauba eest kohapeal sularahas. Ise järele tulles palume eelnevalt aeg kokku leppida.
  4. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve või tellimuse tasumist) komplekteerib Altan.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele (Venipak, DPD, Omniva).
  5. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Altan.ee-d koheselt enne kauba kohaletoomist.
  6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Altan.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 6. TAGASTAMISÕIGUS
  1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis. Palun kontrollige, et tootega saaksid tagastatud kõik kaasasolevad osad. Originaalpakend tuleb avada ettevaatlikult, seda kahjustamata.
  3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
  5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba kättesaamisest.
 7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
  1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Altan.ee-d probleemist e-posti aadressil info@altan.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 7 päeva jooksul peale defekti avastamisest.
  3. Altan.ee ei vastuta:
   • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
   • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
   • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
  1. Altan.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Altan.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Altan.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Altan.ee ei saanud mõjutada, ette näha.
 9. PRIVAATSUS
  1. Altan.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Altan.ee-le enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. Altan.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
 10. MUUD TINGIMUSED
  1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Altan.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.